ПIСНI ЛIТНЬОГО ЦИКЛУ Маяло житечко, маялоКатегории Календарно-Обрядовi Пiснi ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Маяло житечко, маяло, Як у полi стояло, А тепер не буде маяти, А буде в стодолi2 лежати. До межi, женчики, до межi, Бо моï пирiжечки у дiжi. До краю, женчики, до краю, То я вам пирiжечка покраю. Котився вiночок по полю, Просився у женчикiв додому: — Возьмiте мене, женчики, з собою Та занесiть мене до господаря в стодолу, Бо я вже в чистiм полi набувся, Буйного вiтречку начувся. Од ясного сонечка нагрiвся, А дрiбного дощику напився; Нехай же я у стодолi одпочину, Поки вивезуть знову на ниву. 2 Стодола (клуня) — будiвля для зберiгання врожаю, для молотьби. Коментар Збирання врожаю, жнива — це вiнець працi хлiбороба, його надiй та сподiвань. Тому ця праця, хоч i була важкою, усе ж вважайся святом, супроводжувалася пiснями. Коли поверталися додому, кращiй жницi одягали на голову вiнок iз колосся, прикрашений квiтами. Перший снiп (або останнiй) урочисто несли додому, ставили на покутi й тримали до Рiздва. Хлiб — невiд'ємна частина людського життя, тому до нього ставляться з великою пошаною, I в обжинковiй пiснi Маяло житечко, маяло... жито виступає як дiйова особа.

Метки Маяло житечко, маяло, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА I СЛАВНА ДАВНИНА УКРАÏНИ, Маяло житечко, маяло, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
ПIСНI ЛIТНЬОГО ЦИКЛУ Маяло житечко, маяло