ПIСНI ЛIТНЬОГО ЦИКЛУ Там у полI криниченькаКатегории Календарно-Обрядовi Пiснi ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Там у полi криниченька. Навколо пшениченька. Там женчики жали. Золотi серпи мали, Срiбнiï юрочки1. Що в'язали снопочки. Добрiï були женцi — Дiвчата й молодицi. Дiвчата — косатi, А хлопцi — вусатi, Молодицi — бiлолицi. 1 Юро'чки — невеликi загостренi палички для в'язання снопiв. Коментар Люди, якi плекають, вирощують хлiб, мають золотi руки та зо лоте серце. Тому народна пiсня надiляє женчикiв навiть золотими серпами, срiбним приладдям для в'язання снопiв — юрочками. Красивi люди в працi, i як зовнiшня традицiйна ознака дiвочоï краси — гарнi коси, а чоловiчоï — вуса. Молодицi ж бiлолицi, хоча, можливо, це є перебiльшенням. Адже цiлий день на спецi, в тяжкiй працi навряд чи зможеш зберегти свiжим своє бiле личенько. А народна любов, вилита в пiснi, помiчає лише красиве.

Метки Там у полi криниченька, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА I СЛАВНА ДАВНИНА УКРАÏНИ, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
ПIСНI ЛIТНЬОГО ЦИКЛУ Там у полI криниченька