ВЕСНЯНКИ А в кривого танцяКатегории Календарно-Обрядовi Пiснi ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал А в кривого танця Та не виведем кiнця! Треба його та й виводити, Лад йому та й знаходити. Ой вулиця та й широкая. Чого трава невисокая? Бо парубки та й iстоптали Великими та й ножищами. Великими та й ножищами, Подертими постолищами2! Ой вулиця та й вузенькая. Чого трава зелененькая? Бо дiвоньки та й iстоптали Маленькими ноженьками, Маленькими ноженьками, Червоними та чобiтками. Червоними та чобiтками, Золотими та пiдкiвками. 2Постоли — м'яке селянське взуття, яке привязували до нiг мотузками. Коментар Часто веснянi пiснi супроводжувалися танцями в гаях, на луках — серед природи. Один iз найпопулярнiших — кривий танець, який iснує разом iз пiснею у багатьох варiантах. У веснянцi йдеться про традицiйне змагання — переспiвування мiж парубками та дiвчатами. Дiвчата пiдсмiюються над парубочими ножищами та постолищами й хизуються своïми маленькими ноженьками в червоних чобiтках iз золотими пiдкiвками. Це, звичайно, поетичне перебiльшення, осяяне радiстю весни, радiстю життя.

Метки А в кривого танця, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА I СЛАВНА ДАВНИНА УКРАÏНИ, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
ВЕСНЯНКИ А в кривого танця